25/02/2011

കടലാസു വഞ്ചി

കടലാസു വഞ്ചി 

ഒരുറക്കത്തില്‍
പ്പോലും
നിറയാത്ത  സ്വപ്നം.
അനശ്വരപ്രണയങ്ങള്‍
നമുക്കു പിറക്കാനും
നടക്കാനും
ഈ നടപ്പുവഴി
മാത്രമായിരിക്കെ
നന്നു തകര്‍ച്ചകള്‍
പ്രേമിക്കുന്നു
നശ്വരതയെ
നിനച്ചിരിയാതെ
നട്ടുനനച്ചും
നശിപ്പിച്ചും
കൂടെപ്പോരുമീ
നശ്വരത .
അനശ്വര ചുംബനങ്ങള്‍
വാഴ്വിന്‍റെ
പായ്മരവും  കെട്ടി
കടല്‍സഞ്ചാര
ത്തിനിറങ്ങുമ്പോള്‍
നശ്വരമീ
കടലാസുവഞ്ചി
ചിരിക്കുന്നു .
തുഴ തകരുമ്പോള്‍
മുങ്ങിനിവരുമ്പോള്‍ 
ഒരു നിമിഷത്തിലൊരു
പിടച്ചില്‍
നശ്വരതയുടെ
തിരുശേഷിപ്പ്.

23/02/2011


മറക്കുമ്പോള്‍

നിന്‍റെ
നഗരത്തില്‍വന്ന്
നിന്നെ
കാണാതെ മടങ്ങുക
നിന്‍റെ
ചുംബനത്തില്‍‍നിന്നു
എന്‍റെ ശ്വാസത്തെ തിരിച്ചെടുക്കലാണ്
ഒരു ജനനമരണത്തില്‍ ‍
നമുക്കെത്ര
ജന്മമരണ നദീ
സ്നാനങ്ങള്‍ ‍
നാമൊരിക്കലും
തനിച്ചല്ലെന്ന
ഉഭയമന്ത്രപ്പെരുക്കത്തിലെത്ര
കനലാഴി കടക്കല്‍ ‍
നിന്‍റെ
നഗരത്തില്‍‍വന്ന്
നിന്നെ
കാണാതെ മടങ്ങുക
നിന്‍റെ
ശ്വാസത്തില്‍‍ നിന്ന്
എന്‍റെ
ജീവനെ തിരിച്ചെടുക്കലാണ്
നിന്നില്‍
മുങ്ങി നിവരുന്നേരമെല്ലാം
ഒരു പിടി
കടലുപ്പുമായി
പിന്‍വാങ്ങുമീ
തിരയിളക്കങ്ങളല്ലോ
പകലറുതികള്‍.
സഹശയനത്തിലിരവ്‌
മന്ത്രിപ്പതു
ജ്വലനമന്ത്രങ്ങളത്
കേള്‍പ്പാന്‍
നമുക്കൊരേ
നാഗകര്‍ണ്ണമൂലങ്ങള്‍
നിന്‍റെ
നഗരം കാണാന്‍
ഇനി വരാതിരിക്കുക
മറവിയാണ്
മൃതജന്മത്തിന്നൊടുവില്‍
ഒരിക്കല്‍
മരിക്കയാണ്
ഓരോ മറവിയും
ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തലിന്‍
ചവര്‍പ്പു
രുചിക്കുവോളം
നിന്നിലെ
ഞാന്‍ മറയുവോളം

19/02/2011

ഒറ്റമഴഒറ്റ മഴ
മുറിഞ്ഞ ചുംബനംപോല്‍
വിതുമ്പി നില്‍ക്കുന്നു.
ആദ്യ ചുംബനംപോല്‍
ഉണര്‍ന്നു പെയ്യുന്നു.
ചുoബനപ്പെരുക്കങ്ങളില്‍
ഉറഞ്ഞുന്മ്ത്തമാകുന്നു .
കലഹാനന്തര ചുംബനംപോല്‍
കുനുകുനെ പെയ്യുന്നു.
വിരഹപൂര്‍വ്വ ചുംബനംപോല്‍
കിനിഞ്ഞു തോരുന്നു.
രഹസ്യ ചുംബനംപോല്‍
പിടഞ്ഞു മാറുന്നു.

ഇസ്പേഡു റാണി

ഇസ്പേഡു റാണി

അവസാനത്തെ കാര്‍ഡിറക്കി
കളി തോറ്റു.
തോറ്റവന്‍(അവളും)
ഇസ്പേഡു റാണിയെ ഉമ്മവയ്ക്കണം
ഇസ്പേഡു റാണി
പാവം.
തോറ്റവരുടെ പ്രിയസഖി
ആശുപത്രി കാര്‍ഡിറക്കി
കളി തുടങ്ങി
വെട്ടില്ലാതെ കൈമടങ്ങി
കല്യാണ കാര്‍ഡിറക്കി
റേഷന്‍ കാര്‍ഡു വെട്ടി
ആഡ്യന്‍ രാജാവുകൊണ്ട്
ക്ലാവരുഗുലാനെ വെട്ടി
കളി ജയിക്കുമോ
ഇസ്പേഡുറാണി വിതുമ്പി
ഇനി 'പാന്‍' കാര്‍ഡ്‌ ഇറക്കാം
കളി പാതിയില്‍
കയ്യു താഴ്ത്തി
തോറ്റു
കാര്‍ഡു കശക്കി, കുത്തിയിട്
ഡിസ്ക്കൌണ്ട്കാര്‍ഡു വേണ്ട
ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡു മതി
ഇസ്പേഡു എഴാം കൂലി.
അടുത്ത കാര്‍ഡില്‍ ഒരു
കള്ളനോട്ടം
തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ്‌
നാശം
തുറുപ്പുഗുലാന്‍
തഴഞ്ഞുകളഞ്ഞു
ഒടുക്കത്തെ കളി
ഇനി കാര്‍ഡില്ല
അല്ല ഡിസ്ക്കാര്‍ഡഡ ഫെല്ലോ
ഇസ്പേഡുറാണിയുടെ
കവിളു ചുവന്നു.