01/03/2011

ഇന്ദ്രന്മാര്‍ കേരളത്തില്‍

ഇന്ദ്രന്മാര്‍ കേരളത്തില്‍

സൗമ്യയുടെ  മരണം പ്രതിഷേധത്തിനും ധാര്‍മികരോഷത്തിനും വഴി തുറക്കുമ്പോള്‍ മലയാളി കപടസദാചാരത്തിന്‍റെ ഉടുപ്പുകള്‍  മാറ്റി സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്കും  മനസിലേക്കും അനുഭൂതികളിലേക്കും വിമര്‍ശത്മകമായി ഒന്ന് ഉറ്റുനോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും . മറ്റൊരുവളുടെ ശരീരത്തെ കണ്ണുകൊണ്ടും വിരല്‍കൊണ്ടും ലിംഗംകൊണ്ടും  ഉറ്റുനോക്കുന്നതിനു മുന്പായിരിക്കട്ടെ  ഇത്. ആ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മരണത്തിനു കാരണക്കാരനായ കുറ്റവാളിക്ക് കൃത്യമായ ശിക്ഷകിട്ടുന്നതിനു വേണ്ടുന്ന അന്തരീക്ഷം സ്രിഷ്ടിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഒരു ലൈംഗിക കുറ്റവാളിയുടെ സുക്ഷ്മശരീരം തന്നിലുണ്ടോ എന്ന് ഓരോ പുരുഷനും പരിശോദിക്കുക. സഹസ്രലിംഗത്വം ഇന്ദ്രന് കിടിയ ശാപമാണ്. എന്നാല്‍ , മലയാളി അതൊരു വരമായി വളര്‍ത്തിയെടുത്തിരികുന്നു. കണ്ണിലും വിരലിലും രസനയിലും എല്ലാം ലിംഗവും പേറി നിരത്തിലോ ബസിലോ പാര്‍ക്കിലോ വനിതാഹോസ്റ്റലിനു മുന്നിലോ ട്രെയിനിലോ തോഴിലെടുത്തോ അവതരിക്കുന്ന അഭിനവ ഇന്ദ്രന്മാരെ മലയാളി സ്ത്രീ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

2 comments:

  1. It is not true that only malayalis can be included in the category...even in Indraprastha the situation is not different ...every alternate day you can find such news in the papers....
    May be a holistic approach is required to change the such elements in the society...

    ReplyDelete
  2. മലയാളിയുടെ പ്രതികരണവും പ്രതിഷേധവും ചാനലുകളുടെ അന്നന്നത്തെ അത്താഴത്തിനുള്ള വക മാത്രമായി ഒടുങ്ങുന്നുവല്ലോ.

    ReplyDelete